[ZPĚT]

Tak jsem si pořídil v pořadí již druhou encyklopedii hradů na CD. O té první od Omega SW jsem svého času psal na Cyberspace. Tentokrát je to dílo autora Petra Dvořáčka v rozsahu 2 CD vydané firmou Oberro media.

Nebudu si třepit hubu její základní charakteristikou a dám slovo jejím autorům: (kurzivou jsou moje poznámky)
"Tato encyklopedie vznikala postupně v letech 1995 - 1999 z přesvědčení, že architektura vyžaduje především dokumentaci vizuální a že multimediální podoba umožňuje takovou dokumentaci poskytnout v měřítku zcela se vymykajícím možnostem klasické knihy.
Fotoarchiv vydavatele byl tak postupně doplněn na kolekci několika tisíc fotografií. Výběr z nich je základem encyklopedie. Fotografie doplňují historická vyobrazení z různých archivních zdrojů. Vznikl tak ojedinělý obrazový fond, jaký dosud nebyl publikován. Protože prakticky nelze v horizontu několika let pořídit podobný materiál k interiérům a jde v nich také z velké části spíš o mobiliář a umělecké řemeslo než o architekturu, jsou interiéry dokumentovány jen výjimečně. (a navíc pro fotografování interiérů je třeba různých povolení majitelů objektů, což u exteriérů není nutné)

Výběr
Do encyklopedie byly zařazeny především objekty zpřístupněné veřejnosti, ať už prohlídkovou trasou nebo muzejní expozicí. Výběr pokračoval zařazením objektů sice nepřístupných, ale vyznačujících se mimořádnou hodnotou uměleckou, historickou nebo prostě jen malebností. Kriteriem byla i dostupnost, blízkost jiných turistických cílů a pod. Každý výběr je do jisté míry individuální. Nová vydání encyklopedie budou doplňována o další objekty, tak jak budou zpřístupňovány, rekonstruovány a dokumentovány.
Rozhodujícím kriteriem při výběru odborných výrazů a šlechtických rodů ve slovnících byla frekvence jejich výskytu v historických textech. Slovníky jsou tedy jen rozšířenými vysvětlivkami a nekladou si za cíl poskytnout o svém tématu ucelenou informaci.
Literatura věnovaná pověstem hradů a zámků je tak bohatá (často i řada pověstí k jediné lokalitě), že vybrané ukázky slouží jen k dokreslení atmosféry. (kriteria zajímavosti jsou opravdu dost individuální, některé bezesporu hodnotné objekty jako třeba Kumburk zařazeny nebyly)

Použití
Žádaný objekt lze vyhledat pomocí rejstříku, v němž jsou zařazeny i synonymické názvy (např. Chlumec nad Cidlinou je uveden i jako Karlova Koruna). Chcete-li si zběžně prohlédnout objekty v určité oblasti (například pobytu o dovolené), použijte vyhledávací mapu, která umožňuje alespoň orientační seznámení s památkou na malé fotografii a následující skok do hesla.
Hypertext umožňuje odskoky mezi heslem a slovníky s návratem zpět. U odskoků do jiných hesel nebylo lze z technických důvodů realizovat funkci zpět, návrat je možný prostřednictvím rejstříku. Hesla lexikonu rodů lze otevřít z interaktivního erbu nebo slova v textu.
Na mapách jsou objekty označeny kroužkem. Obvykle se nacházejí ve středu uloženého výřezu. Pouze tam, kde jsou situovány na okraji použité mapy, jsou umístěny i na okraji výřezu.
Mapy i texty lze vytisknout, čímž získáte příležitostného průvodce po památkách pro plánovaný výlet.
Všem uživatelům encyklopedie přejeme krásné zážitky na virtuálních i skutečných cestách za bohatstvím historických památek, na které můžeme být právem hrdí."

Několik screenshotů

Úvodní obrazovka
úvodní obrazovka

rozskok do jednotlivých oblastí encyklopedie - rejstřík objektů, mapa, terminologický slovníček, přehled šlechtických rodů, audioukázky pověstí, videosekvence leteckých pohledů na vybrané památky a také na celkem vydařené pexeso
Interaktivní mapa
interaktivní mapa

kurzor zobrazí náhled vybraného objektu
Obrázky hradů
obrázky hradů

po kliknutí na odkaz ke konkrétnímu objektu se objeví tato obrazovka. V levé části je lišta s erby majitelů, které jsou současně odkazy na stručnou historii rodu. V pravé části jsou pak tlačítka pro jednotlivé informace o hradu (pokud jsou k dispozici) - fotografie, text, video, pověst, turistika (informace o dopravě, otvírací době, kontaktní adresa a telefon, stručná charakteristika expozice) a také výřez z turistické mapy KČT v rozměru strany A4, který se dá dalším tlačítkem vytisknout

encyklopedie popisuje 251 objektů v Čechách a 138 na Moravě a ve Slezsku vybraných podle výše uvedených kriterií. Texty k jednotlivým objektům jsou na můj vkus velmi stručné, to je IMHO jedno z velkých (a pro mne největší) mínus tohoto díla.
fotografie jsou v celkem uspokojivém rozsahu, potěšily mne některé ne příliš známé pohledy. Na druhou stranu jsou mnohé z nich dosti nekvalitní.
šlechtické rody

stejně jako u textového popisu hradu jsou i informace o jednotlivých rodech (Čechy i Morava 69 - rody jsou stejné na obou CD)
terminologický slovník

opět velmi stručné popisky, některá hesla nejsou úplně přesná a doprovodné obrázky ne vždy přesně vystihují popisovaný termín (viz barbakán na ilustračním obrázku)


Encyklopedie je zaměřena spíše na člověka s obecnějším zájmem o památky (jak autoři uvádějí, jde jim především o vizuální prezentaci), já osobně postrádám hlubší textové informace. Tak trochu mám pocit, jako by se s nimi autoři nechtěli příliš zatěžovat, je to přece jen to nejpracnější, co na celé encyklopedii je. Určitě to není otázka prostoru, texty jsou v html stránkách které zabírají zlomek kapacity CD. Videosekvence nejsou příliš zdařilé, většinou jsou zabírány z příliš velké vzdálenosti, některé jsou neúměrně krátké.

Pro zajímavost jsem udělal pokus - zkopíroval jsem si celé CD na harddisk a zkusil encyklopedii spustit. Bez problémů fungovala. Při troše snahy bych tak mohl editací jednotlivých stránek nedostatky odstranit.

Jo a ještě cena - viděl jsem ji v několika obcodech v rozpětí 600-700 Kč