[ZPĚT]

Litomyšl
reprezentační renesanční zámek na místě staršího hradu a biskupství
část objektů areálu zařazena do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO


010211-038

Poloha: na návrší ve stejnojmenném městě (okr. Svitavy)
Majitel: ČR: zámecká budova, 2. a 3. nádvoří, zahrada, Panský dům, Sallet, Park, Kočárovna
město Litomyšl: 1. nádvoří, Konírna, Úřednický dům, Jízdárna, Pivovar, Kašna
Uživatel: Památkový ústav Pardubice: zámecká expozice, 2. nádvoří, zahrada, Sallet, park, Konírna, Pivovar
Muzeum a galerie Litomyšl: městská obrazárna, Pivovar
Muzeum antického sochařství a architektury Litomyšl: Jízdárna,
Smetanova Litomyšl o.p.s.: Kongresové centrum, 3. nádvoří,
fa ADYTON: restaurace
Technické služby města Litomyšle: 1. nádvoří, Stáj, Úřednický dům, Kašna
Mateřská škola města Litomyšle: Panský dům
Státní okresní archív Svitavy: Kočárovna, Konírna, Jízdárna,
Adresa: Litomyšl, 570 01
telefon: 0464/2067, fax 0464/2597 (zámek)
WWW: N/A
Expozice: historické interiéry, zámecké divadlo, kaple
stálé výstavy "Hrdelní soudnictví", "Sochy Olbrama Zoubka"
v pivovaru rodná světnice Bedřicha Smetany
Otevřeno:
zámek duben, říjen: So, Ne, sv 9-16
květen - září: Út-Ne 9-17
Muzeum a galerie duben, říjen: So, Ne 9-17
květen - září: Út-Ne 9-17
Muzeum antiky květen - říjen: Út-Ne 9-17
Prohlídka: zámek s průvodcem 60 min, max. 45 osob
ostatní expozice samostatně nebo s průvodcem po dohodě
Vstupné: zámek: dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč; cizinci dospělí 80,- Kč, děti 40,- Kč
výstavy: dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč
Muzeum a galerie: dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč
Muzeum antiky: dospělí 14,- Kč, děti 7,- Kč
Doprava: vlak 1 km, bus 1 km, parkoviště (i bus) 100 m
Prameny:
  1. František Stehlík: "Zámek Litomyšl. Komposiční studie", Praha 1957
  2. Kateřina Sučková, Roman Abušinov: "Kamenný klíč - hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky", vl. nákladem, Plzeň 2000
  3. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
  4. Pavel Vlček: "Encyklopedie českých zámků", Libri, Praha 1997
  5. http://www.litomysl.cz
  6. CD-ROM August Sedláček: "Hrady zámky a tvrze české", ViGo agency, Praha 2000
  7. Eugen Vasiliak, T. Durdík: "Nad městy, hrady a zámky" multimediální CD-ROM, ANSA s.r.o., Turnov 2001
Datum návštěvy: 11.2. 2001, 1.4. 2001půdorys

plán hradního areálu
(podle A. Sedláčka)

pokus o rekonstrukci zastavěná areálu v době biskupství
(podle F. Stehlíka)

půdorys přízemí
(podle F. Stehlíka)

půdorys 1. patra

jižní fasáda

severní fasáda

systém arkád

detail hlavic a patek sloupů 2. patra

detail hlavic a patek sloupů 1. patra

portály v patrech ochozu

detail oken v patrech

půdorys areálu s vyznačením objektů v katalogu UNESCO

hmotová rekonstrukceikonografie

pohled na město a zámek na výučním listě z 3. čtvrtiny 18. století

město a zámek od východu
(Wernerova rytina z r. 1752)

razítko

vstupenka

Červená věž od východu
(kresba z díla A. Sedláčka)

Vratislav z Pernštejna
a jeho manželka
Marie Manriquez de Lara

pohled na město a zámek od severovýchodu

Sallet na kresbě z díla A. Sedláčka


letecký pohled

střed města se zámkem
(letecká fotografie E. Vasiliaka)

pohled od jihozápadu
(letecká fotografie E. Vasiliaka)

pohled od jihu
(letecká fotografie E. Vasiliaka)fotoalbum

zbytky gotického hradu
z původního pozdně gotického hradu Kostků z Postupic se dodnes dochovala především Červená věž.
Zbytky původího biskupského paláce, které se staly základem kostkovského hradu jsou dnes obsaženy ve zdivu severního křídla zámku.

010401-001
pohled od východu

010401-005
severovýchodní nároží

010401-014
pohled od JZ z piaristické zahrady

zámecký areál

Sallet
čtvercová budova postavená
ve východním nároží zámeckého areálu

010401-077
pohled od jihozápadu
konírna
postavena roku 1725
Františkem Maxmiliánem Kaňkou

010211-009
pohled od západu z 1. nádvoří

pivovar
postaven kolem roku 1730 architektem Františkem Maxmiliánem Kaňkou

010211-002
západní průčelí se vstupním rizalitem na 1. nádvoří

010211-018
nádvorní fasáda od severovýchodu

010211-036
nádvorní fasáda pivovaru od severozápadu

010401-004
jižní fasáda se zbytky sgrafit

zámek

vstupní (jižní průčelí)

010211-014
pohled od jihovýchodu

010211-004
pohled od jihozápadu

010211-005
jižní průčelí západního křídla

010211-012
východní křídlo s kaplí

010211-007
vstupní portál na II. nádvoří

010211-041
freska slunečních hodin na jižní fasádě západního křídla

010211-042
arkádová chodba ve 2. patře

010211-043
detail arkád ve 2. patře

východní průčelí

010211-017
pohled od jihovýchodu

010211-019
severní část se schodišťovou věží

010211-020
presbyterium kaple a rizalit se schodištěm

010211-021
štít rizalitu se schodištěm s figurálními sgrafity

010211-022
štít východního křídla

010211-023
arkýř v 2. patře

severní průčelí

010211-025
pohled od severovýchodu

010211-028
pohled od severu

010211-029
pohled přes hlediště amfiteátru

010401-072
střecha schodišťové věže z II. nádvoří

západní průčelí

010211-035
pohled od západu

010211-040
pohled od jihozápadu

010211-033
severozápadní nároží

010211-031
štít severozápadního nároží

010211-032
druhý štít od severu

II. nádvoří
Severní fasáda čtvercového II. nádvoří je v 1. a 2. patře zdobena figurálním i sgrafity Šimona Vlacha z doby po roce 1580.
Na zbylých třech stranách nádvoří postavili Giovanni Batista a Ulrico Aostalli arkády klasickou posloupnost jednotlivých sloupových řádů:
pilířové arkády v přízemí, dórské sloupy v 1. patře a jónské sloupy ve 2. patře.

010401-044
severní fasáda se sgrafity a freskou slunečních hodin

010401-052
východní arkády

010401-066
jižní arkády

010401-053
západní arkády

010401-017
západní část severní fasády

010401-016
východní část severní fasády 2. nádvoří

010401-071
severovýchodní nároží

010401-029
hodinová věžička jižního průčelí

010401-030
komín v severovýchodním nároží

010401-024
jihovýchodní nároží

010401-051
2. patro východních arkád

010401-055
arkádová chodba 2. patra východního křídla

010401-048
střecha arkád západního křídla

sgrafita a fresky na 3. nádvoří
Figurální sgrafita na severní fasádě proti vstupu jsou dílem Šimona Vlacha z doby po roce 1580.
Jejich motivem jsou starozákonní příběhy, především v té době velmi oblíbený příběh Samsona. Přímou předlohou byla rytina Philippa Galla (holandský rytec, *1537 +1612).

010401-047
levá část sgrafitové výzdoby

010401-046
pravá část sgrafitové výzdoby


010401-025
sgrafito mezi prvním a druhým oknem 1. patra

010401-026
levá část sgrafita bitvy o římské Koloseum

010401-027
pravá část sgrafita bitvy o římské Koloseum

010401-028
sgrafito mezi prvním a druhým oknem 2. patra

bitevní scéna v pravé části pásu mezi okny

010401-056
celkový záběr

010401-057
levá část

010401-058
pravá část

010401-059
scéna mezi čtvrtým a pátým oknem 2. patra

010401-060
scéna mezi třetím a čtvrtým oknem 2. patra

010401-061
figura nad pátým oknem 2. patra

010401-030
sgrafito komínu v severovýchodním nároží

zámecké interiéry - 1. okruh
1. prohlídkový okruh zahrnuje interéry západního křídla s divadlem v přízemí a komnatami v 1. patře
divadlo

010401-023
jeviště divadla s unikátními původními kulisami

010401-021
panská lóže

přijímací sál

010401-034
císařovna
Marie Terezie

010401-035
císař Josef II.

010401-036
císař František Štěpán Lotrinský

010401-038
multifunkční hodiny

010401-039
empírový nábytek v nezvyklé kombinaci zlaté a černé

010401-040
čítárna

010401-041
vrcholně barokní velká jídelna

010401-042
bitevní sál

010401-043
jeden z obrazů vítězných bitev prince Evžena Savojského

010401-068
klenba a presbyterium kaple Archanděla Michaela

heraldická výzdoba
knížata
z Thurn-Taxis


010401-006
jižní fasáda pivovaru
hrabata
z Trauttmansdorff-Weinsberg

010211-008
nádvorní fasáda pivovaru

010211-013
erb posledních Trauttmansdorffských držitelů na nádvorní fasádě jízdárny

hrabata
z Waldstein-Wartenbergu


010401-020
nad jevištěm divadla

010401-022
hrabě Jiří Josef a
Františka z Hohenfeldu
(nad panskou lóží divadla)

010401-031
na opěradle lavice v předpokojí přijímacího sálu

© 2001-2002 Zany