Co je nového? (What's new?)   UPDATED 1.5.2004

Na co se můžete těšit? (What will soon come?)   UPDATED 19.2.2005

Stránky věnované jednotlivým hradům, které autor stránek navštívil (umístěné pod písmeny nahoře) jsou psány s ohledem na čtenáře s hlubším zájmem o problematiku hradní architektury s využitím populárně naučné i odborné literatury. Věřím, že i laik v nich nalezne monoho užitečného (od otevírací doby, ceny vstupného až po dosažitelnost hromadnou dopravou) stejně jako krásného. Stránky jsou plné mých vlastních (není li uvedeno jinak) fotografií a vztahují se na ně ustanovení autorského zákona. Plánky, dobové fotografie a rytiny jsou převzaty z pramenů uvedených u každého objektu. To budíž i upozorněním na delší dobu stahování těchto stránek na pomalejších linkách. U odbornějších termínů jsem se v textu snažil vždy doplnit odkaz na malý terminologický slovníček. Pokud narazíte na termín, který není vysvětlen, dejte mi, prosím, vědět, rád jej do slovníčku doplním.
Shledáte-li užitečným sdělit mi své připomínky či návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek, rád je přivítám na mém
E-Mailu či v knize návštěv


This pages are devoted to castles and citadels (placed under letters above), which we have visited. The articles are written with reference to reader with deeper interests concerning castle architecture problems with the aid of popular and special literature. I believe that laic find much useful informations (from opening hours, admission price as far as availability by common transport) as well as beautiful pictures in it. These pages are full of our personal (if not stated otherwise) photos. In expert terms I always aim to add reference to a small glossary in the text. If you came across an unexplained term, let me know.
The pages are available only in the Czech language now (some exceptions in English are also available)
Maybe I will translate it into English soon. But I think you can have a look at the pictures anyway.


Kniha návštěv
View My Guestbook Sign My Guestbook

Check Page Rank
Oficiální stránky občanského sdružení CastleCon
Encyklopedie hradů na CD - pokus o recenzi
Výlet na Skutečsko - Rychmburk, Nové Hrady, Košumberk 17 dubna 1999
Přišlo mi poštou

[CNW:Counter]

© 2000-2003 Zany